LXI Sesja Rady Miejskiej | Oficjalny serwis Gminy Oborniki Śląskie

. Przejdź do linku banera
Oborniki Śląskie, Poland

LXI Sesja Rady Miejskiej

SESJA

Oborniki Śląskie 16.03.2023 r.

Pani      

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  informuje,
że na dzień  23 marca 2023 r. godz. 17:00
została zwołana LXI Sesja Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich
Sesja odbywać się będzie w Urzędzie Stanu Cywilnego

Porządek obrad LXI Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:
I.   Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.
II.  Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z LX Sesji Rady z dnia 23.02.2023 r.
IV.  Informacje Burmistrza.
V. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
VI.  Podjęcie uchwał:
1. W sprawie zmiany Uchwały nr LVI/440/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2023-2034.
2. W sprawie zmiany uchwały nr LVI/441/22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2023 rok.
3. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Oborniki Śląskie.
4. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego (komórki lokatorskiej) na czas nieoznaczony.
5. W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Oborniki Śląskie w 2023 roku.
6. W sprawie sezonu kąpielowego na rok 2023.
7. W sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
8. W sprawie rozpatrzenia skargi.
9. W sprawie rozpatrzenia skargi.
10. W sprawie rozpatrzenia skargi.
11. W sprawie rozpatrzenia skargi.
VII. Informacje Przewodniczącej Rady.
VIII. Interpelacje, zapytania i wnioski.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich
Agnieszka Zakęś

 

Polecane

Przypominamy o obowiązku deratyzacji!

Przypominamy o obowiązku deratyzacji!

22-03-2023
Dzień kolorowej skarpetki

Dzień kolorowej skarpetki

21-03-2023
Dycha z górką

Dycha z górką 2023 już za nami!

18-03-2023
Energetyczna

Prace na ul. Energetycznej w Obornikach Śląskich

17-03-2023
Ze zbiorów Katarzyny Żuk

"Oborniki Śląskie - wędrówki historyczne" odcinek III "Życie społeczne"

17-03-2023