KLAUZULA INFORMACYJNA

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy Politykę prywatności naszego Serwisu. W poniższym dokumencie wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r. Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych i w celach analitycznych przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich oraz przez zaufanych partnerów.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich zwanego dalej Serwisem jest:
Burmistrz Obornik Śląskich,
z siedzibą  w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1.

Zaufani partnerzy:

Administrator – Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@oborniki-slaskie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z  praw związanych z przetwarzaniem.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pliki cookies oraz dane użytkowników wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

"Cookies" (ciasteczka) co to takiego?
"Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.
Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach:

  • przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania.
  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk,
  • zapamiętywanie rozmiaru czcionki,
  • pliki cookies serwisu Facebook oraz YouTube.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany domyślnych ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Close GDPR info
poniedziałek, 06 lutego 2023

Wersja tekstowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Oborniki Śląskie

e-urzad

Wybierz wersję językową:

Pokażlanguage selection

RSSFacebookYouTube

Newsletter Pokaż newsltter block

Wybierz kategorię wiadomości, które chcesz otrzymywać:

Kalendarz wydarzeń
p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Program LVIII Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich informuje, że na dzień 26 stycznia 2023 r. godz. 1700 została zwołana LVIII Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich. Sesja odbywać się będzie  w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Porządek obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:
I.   Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.
II.  Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady z dnia 29.12.2022 r.
IV. Przyjęcie protokołu z LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady z dnia 04.01.2023 r.
V.  Informacje Burmistrza.
VI. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
VII.  Podjęcie uchwał:
1. W sprawie zmiany uchwały nr LVI/441/22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
     z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2023 rok.
2.  W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
3. W sprawie zaliczenia dróg ulic Ogrodowej oraz Młyńskiej w miejscowości Uraz
     do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
4.  W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części  
     gminy Oborniki Śląskie.
5. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy
     Oborniki Śląskie.
6. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego objętego
      uchwałą nr 0150/XXXV/258/05 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 7 lipca    
      2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
      Oborniki Śląskie.
7. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego objętego    
     uchwałą nr IX/54/11 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2011 r.
     w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki  
     Śląskie dla obrębu Kotowice.
8. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego objętego  
     uchwałą nr XLVI/410/14 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 24 kwietnia
     2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy     
     Oborniki Śląskie dla obrębów: Golędzinów, Paniowice, Pęgów, Wilczyn, Zajączków.
9. W sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku
     w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
     10. W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia Statutu  
            „ Integracyjnego Żłobka Miejskiego Pod Grzybkiem” z siedzibą w Obornikach
             Śląskich.
     11. W spawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia
             wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów
             niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie do przedszkola,
             oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania
             przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego lub szkoły w roku szkolnym
             2022/2023.
      12.  W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i opiekunami
              dziennymi.
      13.  W sprawie zmiany uchwały nr XLVII/384/22 w sprawie ustalenia wysokości opłaty    
              za pobyt dziecka oraz dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem
              i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dzieci w „Integracyjnym Żłobku  
              Miejskim pod Grzybkiem”.
      14.  W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
               nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia
              pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci
              produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
              „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
      15. W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
              w Obornikach Śląskich na rok 2023.
      16.    W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Obornikach  
              Śląskich na rok 2023.
      17.  W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Obornik Śląskich.
VIII.  Informacje Przewodniczącej Rady.
  IX.  Interpelacje, zapytania i wnioski.     
    

Przewodnicząca Rady Miejskiej
      w Obornikach Śląskich
         Agnieszka Zakęś

Archiwum aktualności