KLAUZULA INFORMACYJNA

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy Politykę prywatności naszego Serwisu. W poniższym dokumencie wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r. Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych i w celach analitycznych przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich oraz przez zaufanych partnerów.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich zwanego dalej Serwisem jest:
Burmistrz Obornik Śląskich,
z siedzibą  w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1.

Zaufani partnerzy:

Administrator – Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@oborniki-slaskie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z  praw związanych z przetwarzaniem.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pliki cookies oraz dane użytkowników wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

"Cookies" (ciasteczka) co to takiego?
"Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.
Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach:

  • przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania.
  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk,
  • zapamiętywanie rozmiaru czcionki,
  • pliki cookies serwisu Facebook oraz YouTube.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany domyślnych ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Close GDPR info
środa, 07 grudnia 2022

Wersja tekstowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Oborniki Śląskie

e-urzad

Wybierz wersję językową:

Pokażlanguage selection

RSSFacebookYouTube

Newsletter Pokaż newsltter block

Wybierz kategorię wiadomości, które chcesz otrzymywać:

Kalendarz wydarzeń

Grudzień 2022

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Events of the day 10 Grudzień 2022 (sobota)
11
12
13
14
15
16
Events of the day 17 Grudzień 2022 (sobota)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sprawozdanie z konsultacji Programu Współpracy z NGO na 2020 rok

Sprawozdanie z konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie „ Programu współpracy Gminy Oborniki Śląskie  z organizacjami pozarządowymi w roku 2020”

 

1)      Cel i przedmiot konsultacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz z zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XLVI/398/14 z dnia 24 kwietnia 2014 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi  w art.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności   statutowej tych organizacji oraz zgodnie z  art. 5 ust.2  poz. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r (Dz. U. z 2019r., poz. 688, z późn, zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poddano konsultacjom w/w projekt.

 Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach

 

2)      Podmioty biorące udział w konsultacjach

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz.688 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

Termin konsultacji

Konsultacje  przeprowadzono w terminie od 14 października 2019r. do 14 listopada 2019r.

3)      Forma przeprowadzenia konsultacji

Konsultacje były prowadzone w formie zgłaszania pisemnych opinii i uwag składanych na formularzu konsultacji (załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Obornik Śląskich nr 210/2019 z dnia 7 października 2019r.). Formularze należało składać w Biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich lub przesłać na adres poczty elektronicznej: ngo@oborniki-slaskie.pl przez organizacje pozarządowe oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z treścią konsultowanego projektu Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich oraz zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 210/2019 z dnia 7 października 2019r. zamieszczono:

- na stronie internetowej Gminy Oborniki Śląskie

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich

- rozesłano drogą e-mailową do organizacji pozarządowych których bazę posiada Wydział Promocji i Organizacji Pozarządowych

 

4)      Zgłoszone opinie i uwagi:

 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi od organizacji pozarządowych.

5)       Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne były: Katarzyna Jarczewska i Katarzyna Strzałkowska

Załącznik: 
Archiwum aktualności