KLAUZULA INFORMACYJNA

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy Politykę prywatności naszego Serwisu. W poniższym dokumencie wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r. Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych i w celach analitycznych przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich oraz przez zaufanych partnerów.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich zwanego dalej Serwisem jest:
Burmistrz Obornik Śląskich,
z siedzibą  w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1.

Zaufani partnerzy:

Administrator – Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@oborniki-slaskie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z  praw związanych z przetwarzaniem.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pliki cookies oraz dane użytkowników wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

"Cookies" (ciasteczka) co to takiego?
"Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.
Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach:

  • przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania.
  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk,
  • zapamiętywanie rozmiaru czcionki,
  • pliki cookies serwisu Facebook oraz YouTube.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany domyślnych ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Close GDPR info
czwartek, 02 lipca 2020

Wersja tekstowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Oborniki Śląskie

e-urzad

Wybierz wersję językową:

Pokażlanguage selection

RSSFacebookYouTube

Newsletter Pokaż newsltter block

Wybierz kategorię wiadomości, które chcesz otrzymywać:

Kalendarz wydarzeń
p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ścieżka dydaktyczna "Na Grzybek"

                               

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł Projektu: Ścieżka dydaktyczna "Na Grzybek"

Beneficjent: Gmina Oborniki Śląskie

Całkowita wartość projektu wynosi: 200 000,00 zł

Kwota dofinansowania z RPO: 158 412,29 zł

Projekt pn. Modernizacja ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej „Na Grzybek” w Obornikach Śląskich jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Projekt wdrażany jest w ramach Priorytetu 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne), Działanie 4.7. Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna.

Projekt polega na wykonaniu 9 tablic informacyjnych oraz rewaloryzacji skweru Holtei´a wraz z zakupem elementów małej architektury.
Celem Projektu jest kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej.

Katarzyna Jarczewska
Insp. ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIE O CENĘ NA: wykonanie folderów, w ramach zadania pn. "Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Na grzybek” w Obornikach Śląskich".
▫ pełny tekst protokołu...

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA: wykonanie tablic, w ramach zadania pn. Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej "NA Grzybek"
▫ pełny tekst protokołu...

Folderek Ścieżki Dydaktycznej "Na Grzybek", wydany 15 marca 2011
Tytuł Projektu: Pracownia przyrodnicza w każdej gminie

Realizacja: Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich

http://sp3obornikisl.edupage.org/text/?text=text/text7&subpage=2&

Informacje ogólne o Projekcie

Projekt „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” powstał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowano go do uczniów klas IV- VI oraz nauczycieli Przyrody 120 szkół podstawowych z Województwa Dolnośląskiego. Ogólnym celem Projektu jest wyposażenie 120 szkół i placówek województwa dolnośląskiego w nowoczesne pracownie do realizacji treści programowych bloku przedmiotowego Przyroda w klasach IV-VI, z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, a zwłaszcza eksperymentu uczniowskiego i stworzenie na ich bazie sieci pracowni dydaktyczno - metodycznych wspierających zarówno warsztat pracy ucznia, jak i nauczyciela. Celem szczegółowym jest uczynienie w większości wyposażonych szkół ośrodków metodycznych umożliwiających prowadzenie doskonalenia i doradztwa metodycznego dla dolnośląskich nauczycieli przyrody. Uatrakcyjnienie nauczania ma przyczynić się do podniesienia poziomu wyników na zewnętrznym sprawdzianie z przedmiotów przyrodniczych jak również ma spowodować wzrost zainteresowania kontynuowaniem nauki na kierunkach matematyczno - przyrodniczych.Projekt przedstawiony został wszystkim zainteresowanym gminom na konferencji otwarcia w dniu 29 października 2007 r. w Obornikach Śląskich.  

Projekt jest komplementarny z przygotowanymi programami doskonalenia nauczycieli (9.4.) oraz programami rozwojowymi szkół w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych (9.1.2.). 

Projekt „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” w naszej szkole
Nasza szkoła została zgłoszona do Projektu przez JST ze względu na aktywny udział w organizacji konferencji i osiągnięcia w edukacji przyrodniczej. Opracowaliśmy program rozwojowy szkoły i uzyskaliśmy potwierdzenie udziału w Projekcie. Program rozwojowy szkoły zakłada nowoczesne kształcenie u uczniów kompetencji matematyczno – przyrodniczych. Zgodnie z wymaganiami projektowymi zakupiliśmy do pracowni wyposażenie w stanowiska edukacyjne umożliwiające prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych w grupach z wykorzystaniem internetu. Od momentu zgłoszenia się do Projektu i  opracowania programu rozwojowego cierpliwie czekaliśmy na jego uruchomienie zgodnie z założeniami. Liderem szkolnego programu rozwojowego „Pracowania przyrodnicza w każdej gminie”  jest nauczycielka przyrody p. Urszula Mielniczuk.

 W miesiącach październik/listopad 2010r została przekazana szkole „Pracowania przyrodnicza” w trzech dostawach.Otrzymaliśmy w wyposażeniu, między innymi: 7 komputerów stacjonarnych, tablicę interaktywną,  bezprzewodowy Tablet – który pozwala na ingerencję nauczyciela w czasie wykonywania przez uczniów róznorodnych zadań na komputerach I tablicy interaktywnej, mobilny sprzet do prowadzenia ćwiczeń w tym terenowych, kamerę cyfrową, mikroskopy cyfrowe oraz elektroniczny  sprzęt do diagnoz a także opragromowanie dla przedmiotu przyroda oraz szereg przyrządów laboratoryjnych do wykonywania doświadczeń I eksperymentów .


„Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z Powiatu Trzebnickiego i Milickiego”