KLAUZULA INFORMACYJNA

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy Politykę prywatności naszego Serwisu. W poniższym dokumencie wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r. Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych i w celach analitycznych przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich oraz przez zaufanych partnerów.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich zwanego dalej Serwisem jest:
Burmistrz Obornik Śląskich,
z siedzibą  w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1.

Zaufani partnerzy:

Administrator – Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@oborniki-slaskie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z  praw związanych z przetwarzaniem.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pliki cookies oraz dane użytkowników wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

"Cookies" (ciasteczka) co to takiego?
"Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.
Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach:

  • przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania.
  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk,
  • zapamiętywanie rozmiaru czcionki,
  • pliki cookies serwisu Facebook oraz YouTube.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany domyślnych ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Close GDPR info
niedziela, 05 lipca 2020

Wersja tekstowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Oborniki Śląskie

e-urzad

Wybierz wersję językową:

Pokażlanguage selection

RSSFacebookYouTube

Newsletter Pokaż newsltter block

Wybierz kategorię wiadomości, które chcesz otrzymywać:

Kalendarz wydarzeń
p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

„Edukacja jest najważniejsza w Gminie Oborniki Śląskie”

 

            Od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Fundacja "Żaczek" na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich w partnerstwie z Gminą Oborniki Śląskie realizuje projekt pt.: „Edukacja jest najważniejsza w Gminie Oborniki Śląskie” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

            W ramach projektu uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich uczestniczą w zajęcia językowych, sportowych, rozwijających zainteresowania oraz eliminujących braki edukacyjno - psychologiczne.

 

Ogólne informacje o projekcie

 

Beneficjent: Fundacja „Żaczek” na rzecz  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich

Partner: Gmina Oborniki Śląskie

Nr projektu: POKL.09.05.00-02-280/13

Okres realizacji: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

 

Projekt pn.: „Edukacja jest najważniejsza w Gminie Oborniki Śląskie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.5 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Celem ogólny projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych u 140 uczniów (92 chłopców, 48 dziewczynek) ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich poprzez zorganizowanie kompleksowych zajęć pozalekcyjnych (zgodnych z  programem rozwojowym SP nr 2), wyrównujących braki edukacyjno - psychologiczne i rozwijające zainteresowania uczniów w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

 

Cele szczegółowe projektu:
1. Wzrost zdolności i umiejętności 140 uczniów poprzez umożliwienie im dostępu do atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych: zajęć artystycznych i sportowych.

2. Zmniejszenie dysproporcji psychologiczno - pedagogicznych poprzez przeprowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych i logopedycznych.

3. Zwiększenie kompetencji językowych poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych u 13chłopców i 3dziewczynki.

4. Wzrost umiejętności aktywnego  uczenia się i wyrównywanie  braków edukacyjnych: matematyczno – przyrodniczych u 24 osób (14 chłopców, 19 dziewczynek).

 

Działania projektowe polegają na organizacji i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz zapewnienie opieki pedagogiczno - psychologicznej.

 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami uczniów i poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi.

W ramach projektu sfinansowane zostaną zajęcia dodatkowe, wpierające indywidualizację procesu nauczania, których potrzeba realizacji wynika bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy.

Nabór dzieci do uczestnictwa w projekcie został dokonany w oparciu o przeprowadzoną przez nauczycieli prowadzących zajęcia diagnozy i obserwacje uczniów.

Liczebność uczniów na zajęciach jest zgodna  z obowiązującymi regulacjami prawa oświatowego i przedstawia się w następujący sposób:

1. Zajęcia artystyczne - artystyczny świat dziecka -  10 uczniów w grupie.
2. Jestem Europejczykiem, znam języki – 8 uczniów w grupie.
3. Ładnie mówię - zajęcia logopedyczne – 4  uczniów w grupie.
4. W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia ruchowe - 12  uczniów w grupie.
5. Patrzę dalej – mogę więcej- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne – 5 uczniów w grupie.
6. Jestem Europejczykiem, wykorzystuję wiedzę w praktyce - zajęcia matematyczne i przyrodnicze – 8 uczniów w grupie.