KLAUZULA INFORMACYJNA

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy Politykę prywatności naszego Serwisu. W poniższym dokumencie wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r. Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych i w celach analitycznych przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich oraz przez zaufanych partnerów.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich zwanego dalej Serwisem jest:
Burmistrz Obornik Śląskich,
z siedzibą  w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1.

Zaufani partnerzy:

Administrator – Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@oborniki-slaskie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z  praw związanych z przetwarzaniem.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pliki cookies oraz dane użytkowników wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

"Cookies" (ciasteczka) co to takiego?
"Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.
Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach:

  • przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania.
  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk,
  • zapamiętywanie rozmiaru czcionki,
  • pliki cookies serwisu Facebook oraz YouTube.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany domyślnych ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Close GDPR info
niedziela, 05 lipca 2020

Wersja tekstowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Oborniki Śląskie

e-urzad

Wybierz wersję językową:

Pokażlanguage selection

RSSFacebookYouTube

Newsletter Pokaż newsltter block

Wybierz kategorię wiadomości, które chcesz otrzymywać:

Kalendarz wydarzeń
p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

"Edukacja-najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Ślaskie"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Oborniki Śląskie przystąpiła do projektu systemowego p.n.: „Edukacja najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1.2 PO KL, Nr projektu:
WNP-POKL 09.01.02-02-220/10.

Projekt realizowany jest od dnia 01 września 2011 r. do 20 stycznia 2013 r. Uczestniczy w nim 5 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Oborniki Śląskie:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Osolinie
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama  Mickiewicza w Pęgowie
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich
- Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Urazie
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl.

Cele projektu:

1. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z klas I – III w 5 szkołach podstawowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie w latach szkolnych 2011-2013.

2. Cele szczegółowe:

1) Zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkole podstawowej w gminie Oborniki Śl. oferty edukacyjno – profilaktycznej, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;
2) Zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych w Gminie Oborniki Śląskie aktywizujących metod nauczania;
3) Zwiększanie motywacji uczniów do nauki.

 Przed rozpoczęciem projektu wszystkie dzieci z klas I-III zostały poddane diagnozie, na podstawie której określono grupę docelową biorącą udział w Projekcie. Łącznie projektem została objęta grupa 243 osób.

Zajęcia realizowane w projekcie uzupełniają ofertę edukacyjną w szkole ponieważ, możliwości działań szkół w obrębie indywidualizacji  nauczania w klasach I-III nie są wystarczające np. szkolne zajęcia logopedyczne  obejmują  tylko 5% uczniów szkoły 
(a z diagnozy  wynika, że potrzebuje jej 15% uczniów w tym do 60% sześciolatków),  Zaburzenia o charakterze sensorycznym występują u około 30% populacji dzieci w młodszym wieku szkolnym, a zaburzenia dyslektyczne dotyczą do 15% populacji uczniowskiej naszej gminy (podobnie - badania prof. Marty Bogdanowicz; Gdańsk –2006).  Z naszych analiz jednoznacznie wynika, że potrzeby organizowania dodatkowych zajęć wspierających  indywidualizację nauczania znacznie przewyższają możliwości  finansowe szkół.

Zajęcia wynikające z projektu wspomagają szkoły w udzielaniu pomocy psychologiczno –pedagogicznej i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających
z m.in.

a) z niedostosowania społecznego;
b) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
c) ze szczególnych uzdolnień;
d) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
e) z zaburzeń komunikacji językowej (zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z m.in.:

1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami.

W ramach projektu sfinansowane są zajęcia dodatkowe, wpierające indywidualizację procesu nauczania, których potrzeba realizacji wynika bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy oraz doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce dydaktyczne  i sprzęt specjalistyczny niezbędny
do realizacji założeń procesu indywidualizacji nauczania w danej szkole.

Dobór dzieci do uczestnictwa w projekcie został dokonany w oparciu o przeprowadzoną przez wszystkie szkoły diagnozy (przez zespół nauczycieli powołany w celu zaspokajania indywidualnych potrzeb ucznia w obszarze edukacji i wychowania, w którego skład weszli wychowawcy klas I-III oraz pedagog szkolny).

Liczebność uczniów na zajęciach jest zgodna  z obowiązującymi regulacjami prawa oświatowego, i tak:

1.Zajęcia rozwijające uzdolnienia -  8 uczniów w grupie.
2.Zajęcia dla dzieci  z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 8 uczniów w grupie.
3.Zajęcia logopedyczne – 4  uczniów w grupie.
4.Zajęcia socjoterapeutyczne - 10  uczniów w grupie.
5.Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 5 uczniów w grupie.
6.Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – 10 uczniów w grupie.