Gospodarka
wtorek, 31 marca 2015
A- A+

Facebook

YouTube

RSS RSS

Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish

e-urzad

Gospodarowanie odpadami

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w Gminie Oborniki Śląskie 2015 (miasto)

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w Gminie Oborniki Śląskie 2015 (sołectwa)

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych w Gminie Oborniki Śląskie 2015

Harmonogram odbioru odpadów wielkoabarytowych w Gminie Oborniki Śląskie w 2015 roku


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki Śl.

Informacja WPO ALBA w sprawie najmu pojemników na odpady

Z dniem 01.01.2012 roku weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. W sposób rewolucyjny przebudowała ona system prawny dotyczący postępowania z odpadami komunalnymi. Od 01 lipca 2013r. gmina przejmuje pełną odpowiedzialność za ich odbieranie od wytwórców i zagospodarowanie zgodnie z prawem. Prowadzone będą działania nadzorcze wobec firm usługowych i mieszkańców.

Termin składania deklaracji minął 15.03.2013 roku,

Wszystkich, którzy nie wywiązali się z tego obowiązku zachęcemy do złożenia deklaracji


DO POBRANIA:

1. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.

2. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGREGACJI ODPADÓW

4. ULOTKA-ZASADY SEGREGACJI ODPADÓWInformacja dla mieszkańców gminy Oborniki Śląskie:PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW NA ODPADY W DNIU WYWOZU PRZED POSESJĘ.Zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych:


Papier (worek lub pojemnik niebieski)

Przed wyrzuceniem odpadów zaleca się usunąć wszelkie elementy z innych tworzyw , takich jak spinacze biurowe, zszywki, okładki płócienne, foliowe okienka z kopert. Do worka wrzucamy suche: gazety, ulotki. katalogi, książki (bez okładek), zeszyty, zgniecione kartonowe i tekturowe pudełka tekturę falistą, torby i worki papierowe, ścinki drukarskie.

Plastik i metal (worek lub pojemnik żółty)

Przed wyrzuceniem opakowań z tworzyw sztucznych i metali oczyść je, zgnieć, a nakrętki odkręć i wrzuć do odpowiedniego worka. Do worka wrzucamy: butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), kosmetykach i środkach czystości (po szamponach, płynach ), plastikowe opakowania po żywności (kubki po jogurtach, margarynach),folie i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe, opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka, folie, kapsle, zakrętki słoików itp). opakowania wielomateriałowe np. po napojach i mleku (tetra-pak).

Główne symbole plastików nadających się do recyklingu: PET, HDPE, V, LDPE, PP, PS i inne ze znakiem

Szkło (worek lub pojemnik zielony)

Przed wyrzuceniem opakowań ze szkła zaleca się oczyścić je z zawartości, oddzielić nakrętki. Usuwamy także zaciski gumowe, uszczelki oraz części metalowe i wrzucamy do odpowiedniego worka. Szkła nie tłuczemy.
Wrzucamy : kolorowe i bezbarwne butelki i słoiki, butelki po napojach i innych, produktach spożywczych, szklane opakowania po kosmetykach oraz inne opakowania szklane

Odpady biodegradowalne (worek brązowy)

Obierki i resztki warzyw i owoców, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek, łupiny orzechów, części roślinne (kwiaty cięte i doniczkowe), liście, trawa, drobne gałęzie drzew i krzewów.


Kubeł na odpady zmieszane

Popiół z pieca, opakowania po olejach spożywczych, opakowania z zawartością, lakierowany lub foliowany papier, kalki, wilgotny lub zatłuszczony papier, pieluchy i inne artykuły higieniczne, tapety, worki po gipsie czy cemencie, rachunki, faktury, ubrania. opakowania po wyrobach garmażeryjnych, naczynia jednorazowe, styropian, zabawki, , szkło płaskie (szyby okienne, samochodowe), szkło zbrojone, lustra, szklanki, szkło kryształowe, naczynia żaroodporne, ceramika (fajans, porcelana, doniczki, miski, talerze), , resztki mięsa i kości, odchody zwierzęce, piasek i sorbenty dla kotów, zanieczyszczonych trocin po zwierzętach, niedopałki papierosów, rośliny zaatakowane chorobami, worki z odkurzacza.Na terenie miasta Oborniki Śląskie oraz w sołectwach zlokalizowane zostaną ogólnodostępne gniazda do segregacji szkła, papieru oraz tworzyw sztucznych i metali.

Przeterminowane leki oraz opakowania po medykamentach

Należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w Przychodni Zdrowia przy ulicy Trzebnickiej 37 w Obornikach Śląskich oraz w Ośrodku Zdrowia przy ul. Głównej 70 w Pęgowie.

Odpady niebezpieczne

W tym chemikalia: farby, kleje, rozpuszczalniki, smary oraz opakowani po nich, pojemniki po tuszach, opakowania po aerozolach, nawozach i środkach ochrony roślin, zużyte opony, termometry rtęciowe. Zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej lub zdeponować w PSZOK-u.

Odpadów budowlanych i rozbiórkowe

Powstały w wyniku prowadzenia robót w niewielkim wymiarze można deponować w PSZOK-u w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W innym przypadku należy zamówić odpowiedni kontener u wykonawcy usługi.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Żarówki, świetlówki, kineskopy należy deponować w PSZOK-u. Odpady te będą również zbierane w ramach dotychczasowych akcji– nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku.

Meble oraz inne odpady wielkogabarytowe będą zbierane w ramach zbiórek 3razy w roku.

Wszystkie wymienione rodzaje odpadów będzie można również osobiście przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym w Golędzinowie. Informacja dotycząca otwarcia i funkcjonowania PSZOK-u, zostanie udostępniona mieszkańcom w najbliższym czasie poprzez sołtysów, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, w gazetce gminnej „Z pierwszej ręki” oraz bezpośrednio w Urzędzie Miejskim.Urząd Miejski w Obornikach Śląskich prosi i przypomina również, iż właściciele i opiekunowie zwierząt są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, w tym w szczególności do niepozostawiania ich bez nadzoru. Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt. Zwierzę powinno być należycie uwiązane lub znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym lub znajdować się na terenie ogrodzonym uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się zwierzęcia z zachowaniem przepisów o ochronie zwierząt.

Newsletter

Wybierz kategorię wiadomości, które chcesz otrzymywać:
Kalendarium
Wydarzenia
p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31