Oborniki Śląskie

czwartek, 23 marca 2017

Wersja tekstowa

Biuletyn Informacji Publicznej

e-urzad

Wybierz wersję językową:

Pokażlanguage selection

RSSFacebookYouTube

Newsletter Pokaż newsltter block

Wybierz kategorię wiadomości, które chcesz otrzymywać:

Kalendarz wydarzeń
p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Informacje dla Organizacji Pozarządowych

Informacje dla Organizacji Pozarządowych

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Szkoła dla Rodziców – warsztaty umiejętności wychowawczych dla osób zam. Na terenie gminy Oborniki Śląskie”. OGŁOSZENIE, OFERTA


Załącznik nr 1 (protokół) do zarządzenia nr 35/2017 z pracy Komisji Konkursowej powołanej przez Burmistrza Obornik Śląskich (Zarządzenie nr 21/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej) w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu złożonych przez Stowarzyszenia, Koła, Związki i Kluby w 2017 roku.

Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Obornik Śląskich  w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Oborniki Śląskie na realizację zadań publicznych z zakresu promocji zdrowego stylu życia, kultury oraz zadań z zakresu wspierania działalności polityki społecznej, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, działalność na rzecz rodziny, działalność na rzecz osób w wieku starszym, ochrony środowiska i ochrony przyrody, pomocy osobom niepełnosprawnym, przeciwdziałania uzależnieniom, w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, organizacji imprez masowych i środowiskowych przez różne stowarzyszenia, koła, związki i kluby w 2017 roku.

Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia, koła, związki i kluby w 2017 roku. OGŁOSZENIE, ZARZĄDZENIE

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Mikołajkowy turniej Piłki Noznej”. OGŁOSZENIE OFERTA

Zarządzenie nr 140/2016 Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 r. realizacji zadań przez organizację pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). TUTAJ załącznik do zarządzenia nr 140/2016. 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „

Igrzyska Odnowicieli Dolnośląskiej Wsi” OGŁOSZENIE OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Warsztaty malarskie dla dzieci z terenu Gminy Oborniki Śląskie” OGŁOSZENIE OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „RetroMOTO” OGŁOSZENIE OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Zumba uczy i wychowuje” OGŁOSZENIE OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Zajęcia w Klubie Zawodowca szansą na rozwój uczniów Gimnazjum w Pęgowie pochodzących z terenu Gminy Oborniki Śląskie, poprzez świadome wzmocnienie wypracowane metodą warsztatów interpersonalnych” OGŁOSZENIE OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „W poszukiwaniu złota - jednodniowa wycieczka wychowawczo - edukacyjna”  OGŁOSZENIE OFERTA

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego OGŁOSIŁ NABÓR WNIOSKÓW (<-klik) na tzw. "Przedsięwzięcia Promujące Idee Odnowy Wsi". W ramach projektów można wykonać: witacze, tablice informacyjne, materiały promocyjne, strony interentowe oraz zorganizować imprezy. Termin naboru: 30 marca - 30 kwietnia 2015 r. 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Majówka w Wielkiej Lipie”  OGŁOSZENIE OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „ Wychowanie poprzez taniecOGŁOSZENIE OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Morzęcińskie smakiOGŁOSZENIE OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Kreatywne Kocie GóryOGŁOSZENIE OFERTA

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu oferta dla organizacji pozarządowych (treść i załączniki)..

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Mikołajki wszystkich dzieci Organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci z terenu Gminy Oborniki Śląskie”.

Oferta realizacji zadania publicznego 19a "Mikołajki Wszystkich Dzieci" (5.2 MB)


Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Integracji Społecznej i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oborniki Śląskie na lata 2015-2020

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  Działania popularyzujące sport masowy i szkolny – organizacja szkolenia i rozgrywek sportowych ”. Oferta do pobrania...

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi... na 2015 rok (175.4 KB)

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego (z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) pn. „Zakończenie sezonu na Odrze 2014.Wyścigi Łodzi Smoczych o Puchar Burmistrza Obornik Śląskich ” zleca się Fundacji  „Port Uraz” z siedzibą w Urazie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Zakończenie Sezonu na Odrze 2014, Wyścigi Łodzi Smoczych o Puchar Burmistrza Obornik Śląskich”, oraz wzór oferty realizacji zadania publicznego dostepne do pobrania w BIP...

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie „Organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczęszczających do świetlic środowiskowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie - z realizacją programu profilaktycznego”.


Sprawozdanie z konsultacji społecznych " Grzybek"

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do  złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferty na realizację zadania publicznego pt. „Obornickie Święto Miodu,Piwa i Potraw Tradycyjnych”.

Zapraszamy na podróż studyjną w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi - wolne miejsca

Zaproszenie do udziału w spotkaniu dotyczącym ocenie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląska Organizacja Turystyczna zapraszają na II Karnawał Odrzański w czasie którego możliwa jest bezpłatna prezentacja jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowychpodczas całodziennego pikniku we Wrocławiu w dniu 25 maja 2014

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza drugi nabór, na składanie przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu Dolnego Śląska wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do  złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferty na realizację zadania publicznego pt. „Raban Festival 2014”.

Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały o trybie i kryteriach oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Spotkanie odbędzie się 14 KWIETNIA o godzinie 19.00

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do  złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferty na realizację zadania publicznego pt. „Oborniki Śląskie na szlaku cysterskim”.

III Edycja konkursu zDOLNE NGO na najlepszą organizacje pozarządową prowadzącej działalność w obszarze aktywności obywatelskiej w latach 2012-2013 działającą na terenie województwa dolnośląskiego

Zaproszenie do udziału w projekcie systemowym realizowanym przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich pt. "Akademia Aktywności Społecznej - AAS"

Informujemy o starcie KONKURSU DOTACYJNEGO FUNDACJI PZU " PZU z KULTURĄ" edycja 2014

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2014”

Jeśli działasz na rzecz swojej społeczności, a chcesz robić to jeszcze skuteczniej – zapraszamy do Programu Liderzy PAFW. zgłoszenia do 10 marca 2014 r.   

Przedsięwzięcia Promujące Idee Odnowy Wsi w 2014 roku - otwarty konkurs ofert. 

Zarządzenie Burmistrza nr. 52/2014 w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na realizację zadań publicznych przez różne Stowarzyszenia, Koła, Związki i Kluby w 2014r.  Zarządzenie   Protokół

Ogłoszenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie naboru wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania programu zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pn. "Dolnośląskie Stokrotki".

Komunikat Komisji ds. rozpatrzenia ofert złożonych przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych przez Stowarzyszenia, Koła, Związki i Kluby na rok 2014


ZARZĄDZENIE NR 127/2015 BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH z dnia 12.06.2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów ze środków zewnętrznych na rok 2015.

Zarządzenie Załącznik

 


Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 250/2014 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 24 października 2014 rokuZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Integracji Społecznej I Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oborniki Śląskie na lata 2015-2020 "Szanowni Państwo,W imieniu Burmistrza Obornik Śląskich Pana Sławomira Błażewskiego, zapraszam do udziału w...