KLAUZULA INFORMACYJNA

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy Politykę prywatności naszego Serwisu. W poniższym dokumencie wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r. Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych i w celach analitycznych przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich oraz przez zaufanych partnerów.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich zwanego dalej Serwisem jest:
Burmistrz Obornik Śląskich,
z siedzibą  w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1.

Zaufani partnerzy:

Administrator – Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@oborniki-slaskie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z  praw związanych z przetwarzaniem.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pliki cookies oraz dane użytkowników wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

"Cookies" (ciasteczka) co to takiego?
"Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.
Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach:

  • przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania.
  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk,
  • zapamiętywanie rozmiaru czcionki,
  • pliki cookies serwisu Facebook oraz YouTube.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany domyślnych ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Close GDPR info
niedziela, 05 lipca 2020

Wersja tekstowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Oborniki Śląskie

e-urzad

Wybierz wersję językową:

Pokażlanguage selection

RSSFacebookYouTube

Newsletter Pokaż newsltter block

Wybierz kategorię wiadomości, które chcesz otrzymywać:

Kalendarz wydarzeń
p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE ORAZ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE – II PÓŁROCZE 2011 ROKU

W 2011 roku w Gminie Oborniki Śląskie przeprowadzono około 50 postępowań dotyczących zamówień publicznych na kluczowe działania. Część z nich została zrealizowana z budżetu Gminy Oborniki Śląskie, zaś część udało się zrealizować dzięki współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Na szczególną uwagę zasługuje kilka z nich:

 - Modernizację budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich - przetarg nieograniczony
Gmina Oborniki Śląskie dnia 01 października 2011 r. rozpoczęła realizację w/w projektu. Zadanie dofinansowane jest z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – Priorytet IX  Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)  Działanie  9.2 ,,Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców”.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 142 858,00 zł, dotacja ze środków Unii Europejskiej wynosi: 800.000,60 zł. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2012 roku.

 

- Rewitalizację zabytkowego centrum wsi Uraz - Plac Wolności - przetarg nieograniczony

Projekt współfinansowany z funduszy UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; działanie: "Odnowa i rozwój wsi" z Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich. Całkowita wartość projektu wynosi: ok. 800 000,00 zł, dotacja ze środków Unii Europejskiej wynosi: 500 000,00 zł. Zakończenie prac planowane jest na marzec 2012 roku. W ramach projektu zostanie zrewitalizowane zabytkowe centrum wsi Uraz, które zostanie przystosowane na cele społeczne i kulturowe.

 

- Rewitalizację zabytkowego założenia parku przydworskiego w Osolinie gm. Oborniki Śląskich - przetarg nieograniczony

30 marca 2011 roku między Gminą Oborniki Śląskie, a Samorządem Województwa Dolnośląskiego podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowita wartość przedsięwzięcia po przetargu wyniosła: 343 921,70 zł z czego 80 % zostało sfinansowane ze środków unijnych. W ramach Projektu zabytkowy park w Osolinie został pięknie zrewitalizowany i przystosowany na cele społeczne, rekreacyjne i sportowe.

 

- Modernizację ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „NA GRZYBEK”  wraz z rewaloryzacją skweru Holteia  - przetarg nieograniczony

Projekt dofinansowany z funduszy UE w ramach Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”)”, Działania nr 4.7 „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.Całkowita wartość przedsięwzięcia: 220000,00 zł z czego 85 % zostało sfinansowane ze środków unijnych. W ramach przedsięwzięcia zostały wykonane następujące prace: montaż tablic edukacyjnych, małej architektury oraz rewaloryzacja skweru oraz budowa ścieżki spacerowej.

 

- Remont świetlicy w Jarach na Centrum Ekologiczno – Informacyjne - przetarg nieograniczony

Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Odnowa i rozwój wsi" z Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich. Całkowita wartość przedsięwzięcia: 500 000,00 zł z czego 75 % zostanie sfinansowane ze środków unijnych. W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzony kompleksowy remont budynku, w którym docelowo zostanie stworzone Centrum ekologiczno – Informacyjne.

 

- Dostawa różnych pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i oprogramowania komputerowego dla Gimnazjum w Pęgowie finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - przetarg nieograniczony

Gmina Oborniki Śląskie w sierpniu br. otrzymała zwiększoną subwencję oświatową na doposażenie nowo powstałych szkół w wysokości 230 000,00 zł. Ponadto z budżetu gminy zakupiono meble szkolne i biurowe oraz wyposażenie do sal i pomieszczeń dydaktycznych. Nowo wybudowane i wyposażone Gimnazjum w Pęgowie zostało oddane do użytkowania 1.09.2011 roku, natomiast oficjalne otwarcie odbyło się w listopadzie 2011 roku.

 - Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach które przystąpiły do Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi na terenie województwa dolnośląskiego – zapytanie ofertowe

Projekt realizowany z Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi, całkowita wartość przedsięwzięcia: 57 486,00 zł z czego 50 % zostało sfinansowane ze środków z Urzędu Marszałkowskiego. W ramach zadania zostało zakupione wyposażenie do świetlic wiejskich w miejscowościach: Bagno, Wielka Lipa, Lubnów, Pęgów, Kotowice, Kuraszków, Jary i Wilczyn.

 - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x2

Gmina Oborniki Śląskie w 2011 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości 100000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim” na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rościsławicach. Całkowity koszt zadania to 314000,00 zł .

 - „Edukacja najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie” – przetarg nieograniczony

Gmina Oborniki Śląskie rozpoczęła od 1 września 2011 roku realizację projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania” z POKL. Projektem objęte zostały dzieci z klas I-III w szkołach podstawowych w Osolinie, Urazie, Pęgowie i w Obornikach Śląskich. Zajęcia w ramach projektu potrwają do końca 2012 roku. Projekt w 100% został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej - całkowity koszt zadania to 262996,20 zł.

 - Remont dachu na budynku Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich  - przetarg nieograniczony

Koszt całkowity inwestycji to 153 041,24 zł.

 - Zaprojektowanie i budowa kotłowni gazowej w obiekcie hotelowo-sportowym "OLIMP" w Obornikach Śląskich – przetarg nieograniczony

Koszt całkowity inwestycji to 353 800,00 zł

Opracowała:
Martyna Maślej
Katarzyna Jarczewska