KLAUZULA INFORMACYJNA

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy Politykę prywatności naszego Serwisu. W poniższym dokumencie wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r. Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych i w celach analitycznych przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich oraz przez zaufanych partnerów.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich zwanego dalej Serwisem jest:
Burmistrz Obornik Śląskich,
z siedzibą  w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1.

Zaufani partnerzy:

Administrator – Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@oborniki-slaskie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z  praw związanych z przetwarzaniem.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pliki cookies oraz dane użytkowników wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

"Cookies" (ciasteczka) co to takiego?
"Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.
Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach:

  • przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania.
  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk,
  • zapamiętywanie rozmiaru czcionki,
  • pliki cookies serwisu Facebook oraz YouTube.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany domyślnych ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Close GDPR info
czwartek, 09 lipca 2020

Wersja tekstowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Oborniki Śląskie

e-urzad

Wybierz wersję językową:

Pokażlanguage selection

RSSFacebookYouTube

Newsletter Pokaż newsltter block

Wybierz kategorię wiadomości, które chcesz otrzymywać:

Kalendarz wydarzeń
p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

 

SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

 

1)  „Remont świetlicy w Zajączkowie na Centrum Aktywności Społecznej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania odnowa i rozwój wsi:

- dotacja 65 207,00 zł ,

- całkowita wartość projektu: 106941,10 zł,

- projekt został zakończony i rozliczony w 2013 roku,

- środku wpłynęły na konto gminy w marcu 2014 roku.

 

2)  „Edukacja ekologiczna – segregujemy odpady w gminie Oborniki Śląskie” - projekt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

– dotacja w wysokości: 15 709,02 zł,

- całkowita wartość zadania: 19 546,13 zł,

- zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2014 roku,

- środku wpłynęły na konto gminy w 2014 roku.

 

3)  „Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Bagnie” – dotacja 150 000 zł z PROW na lata 2007-2013, działanie odnowa i rozwój wsi:

- całkowita wartość projektu: 331 616,12 zł

- projekt nie rozpoczęty (umowa na realizację została podpisana w 2014 roku).

 

4) "Dni Obornik Śląskich 2014" dotacja 25000,00 zł z PROW 2007-2013, działanie małe projekty:

- projekt zakończony,

- dotacja 25 000 zł,

- umowa zostanie podpisana we wrześniu 2014 roku,

- środki finansowe wpłyną w grudniu 2014 roku.

 

5) „Stworzenie zakątka aktywnego wypoczynku w Obornikach Śląskich” – dotacja 28 818,76 zł z PROW 2007-2013, działanie małe projekty:

- całkowita wartość projektu: 43 878,62 zł,

- dotacja 28 000 zł,

- zadanie w trakcie realizacji,

- środku wpłyną na konto gminy w grudniu 2014 roku.

 

6) „Obornickie Konsultacje Społeczne” – projekt partnerski z Fundacją Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń” z POKL 2007-2013:

- projekt w trakcie realizacji.

- kwota dotacji w 2014 roku: 36 000,00 zł.

- w I półroczu 2014 roku na konto gminy wpłynęło 18 000 zł

7)  „Edukacja jest najważniejsza w Gminie Oborniki Śląskie” – projekt partnerski z Fundacją Żaczek na rzecz SP nr 2 w Obornikach Śląskich -  dotacja 45 000 zł z POKL 2007-2013:

- projekt w trakcie realizacji

8)  „Edukacja – klucz do rozwoju w Gminie Oborniki Śląskie” – projekt partnerski z Fundacją Żaczek na rzecz SP nr 2 w Obornikach Śląskich -  dotacja 39 000 zł z POKL 2007-2013:

- projekt w trakcie realizacji

9) W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 realizowane jest od października 2011 roku zadanie: „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Podzamcze w Obornikach Śląskich”.

- projekt zakończony, w trakcie rozliczania.

- ostatnia transza wpłynie w 2014 roku

 

10) Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach konkursu: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej realizowany był projekt pn. „Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” w Obornikach Śląskich” – realizacja w 2013 roku, kwota dofinansowania 1000000,00 zł

- projekt zakończony i rozliczony w 2014 roku.

 

11) Budowa placu zabaw w Pęgowie z programu "Radosna Szkoła":

- dotacja 57 500,00 zł.

- całkowita wartość projektu: 115 000,00

- projekt zrealizowany i rozliczony zostanie w 2014 roku.

 

12) "Czysta woda w gminie Oborniki Śląskie" - projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

- umowa podpisana została w sierpniu 2014 roku,

- projekt będzie realizowany w 2014 i 2015 roku.

 

13) "Czysta woda w gminie Oborniki Śląskie - dokumentacja projektowa" - projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

- umowa podpisana zostanie we wrześniu 2014 roku,

- projekt będzie realizowany w 2014 i 2015 roku.

 

14) "Zdrowa i bezpieczna Gmina Oborniki Śląskie" - Program usuwania wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Obornikach Śląskich:

- dotacja w wysokości: 67 687,24 zł,

- całkowita wartość projektu: 79632,40,

- projekt realizowany w 2014 roku.

 

15) Projekt partnerski z Gminą Prusice z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”:

- dotacja: 218 097,82 PLN,

- projekt w trakcie realizacji.

16)  „Remont ulicy Kasztanowej w Obornikach Śląskich”  - Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:

 - realizacja w 2014 roku,

- umowa została podpisana w 2014 roku,

- dotacja w wysokości: 632 884,18 zł wpłynie na konto gminy w grudniu 2014 roku.

17) „Budowa przyobiektowej oczyszczalni ścieków dla kompleksu obiektów szkolnych w Pęgowie” – wniosek złożony w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

- kwota dotacji: 95625,00 zł

- wniosek rozliczony w 2014 roku

18) Internet dla wszystkich w Gminie Oborniki Śląskie” - wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

- umowa została podpisana w 2014 roku,

- kwota dotacji: 189813,32 zł.

19) Projekt systemowy pt.: „Akademia Aktywności Społecznej” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Projekt GOPS-u.

Dotacja w wysokości: 198645,00 zł.

 

20) Pamiętniki Elizabeth Bomhart - projekt z Fundacji Polsko - Niemieckiej

- dotacja w wysokości: 30 000 zł

- całkowita wartość projektu: 57 424 zł

- rozliczenie projektu w 2014 roku.

 

21) "Doposażenie świetlic wiejskich" - Projekt z Odnowy Dolnośląskiej Wsi

- kwota dotacji 30 000 zł

- całkowita wartość projektu: 60 000 zł

- rozliczenie w grudniu 2014 roku.

 

21) Wniosek pt.: "Ścieżka edukacyjna przy ul. Kasztanowej w Obornikach Śląskich" złożony do WFOŚiGW we Wrocławiu na edukację ekologiczną na wykonanie pięciu tablic informacyjnych, ulotki oraz film promocyjny.

- wniosek został złożony w 2014 roku.

 

Opracowanie:

Katarzyna Jarczewska