Organizacje pozarządowe 19A

 


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Komediowa Gmina Oborniki Śląskie”

W dniu 24.05.2024 r. do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. „Komediowa Gmina Oborniki Śląskie” złożona przez Fundację Czas Na Nas. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej bip.oborniki-slaskie.pl oraz na stronie internetowej www.oborniki-slaskie.pl.

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r. nr 571 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu, drogą elektroniczną na adres e-mail rakiel@oborniki-slaskie.pl oraz listownie na adres Urzędu Miejskiego ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie do dnia 04.06.2024 r. (do siedmiu dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie /liczy się data wpłynięcia pisma/).

Pliki do pobrania
Załącznik Size
OfertaPobierz 4.12 MB

 


 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Wystawa RetroMOTO.


W dniu 06.05.2024 r. do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. Wystawa RetroMOTO złożona przez Klub Miłośników Starej Techniki RETROTRAKTOR. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej bip.oborniki-slaskie.pl oraz na stronie internetowej www.oborniki-slaskie.pl.

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r. nr 571 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu, drogą elektroniczną na adres e-mail rakiel@oborniki-slaskie.pl oraz listownie na adres Urzędu Miejskiego ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie do dnia 14.05.2024 r. (do siedmiu dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie /liczy się data wpłynięcia pisma/).

Pliki do pobrania
Załącznik Size
OfertaPobierz 1.6 MB

 


 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Cykl koncertowy „Wieczory lisztowskie” w Obornikach Śląskich w okresie kwiecień – maj 2024 r.


W dniu 18.03.2024 r. do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. Cykl koncertowy „Wieczory lisztowskie” w Obornikach Śląskich w okresie kwiecień – maj 2024 r. złożona przez Towarzystwo im. Ferenca Liszta. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej bip.oborniki-slaskie.pl oraz na stronie internetowej www.oborniki-slaskie.pl.

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r. nr 571 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu, drogą elektroniczną na adres e-mail rakiel@oborniki-slaskie.pl oraz listownie na adres Urzędu Miejskiego ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie do dnia 26.03.2023r. (do siedmiu dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie /liczy się data wpłynięcia pisma/).

 

Pliki do pobrania
Załącznik Size
OfertaPobierz 1.68 MB

 


 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „FACHMAN”  


W dniu 08.03.2024r. do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. „FACHMAN” złożona przez Stowarzyszenie „SK”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej bip.oborniki-slaskie.pl oraz na stronie internetowej www.oborniki-slaskie.pl.

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r. nr 571 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu, drogą elektroniczną na adres e-mail rakiel@oborniki-slaskie.pl oraz listownie na adres Urzędu Miejskiego ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie do dnia 20.03.2023r. (do siedmiu dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie /liczy się data wpłynięcia pisma/).

 

Pliki do pobrania
Załącznik Size
OfertaPobierz 1.32 MB

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania
publicznego pt. „Wystawa RetroMOTO”


W dniu 09.05.2023r do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. "Wystawa RetroMOTO” złożona przez Klub Miłośników Starej Techniki Retrotraktor.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej bip.oborniki-slaskie.pl oraz na stronie
internetowej www.oborniki-slaskie.pl.

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2022 r. nr 1327 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu drogą elektroniczną na adres e-mailowy ngo@oborniki-slaskie.pl oraz listownie na adres Urzędu Miejskiego ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie do dnia 23.05.2023r. (do siedmiu dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie /liczy się data wpłynięcia listu/).

Pliki do pobrania
Załącznik Size
OfertaPobierz 250.85 KB

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Truskawkowe przedstawienie dla dzieci”

W dniu 27.04.2023r do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. „|Truskawkowe przedstawienie dla dzieci” złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej bip.oborniki-slaskie.pl oraz na stronie internetowej www.oborniki-slaskie.pl

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2022 r. nr 1327 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu drogą elektroniczną na adres e-mailowy ngo@oborniki-slaskie.pl oraz listownie na adres Urzędu Miejskiego ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie do dnia 12.05.2023r. (do siedmiu dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie /liczy się data wpłynięcia listu/).

Pliki do pobrania
Załącznik Size
OfertaPobierz 209.72 KB

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Popularyzacja sportu wędkarskiego, zarybianie wód, a także ochrona wód”.


W dniu 17.03.2023r. do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. „Popularyzacja sportu wędkarskiego, zarybianie wód, a także ochrona wód” złożona przez Stowarzyszenie miłośników wędkarstwa i natury.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej bip.oborniki-slaskie.pl oraz na stronie internetowej www.oborniki-slaskie.pl.

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. nr 1327 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu  drogą elektroniczną na adres  e-mailowy ngo@oborniki-slaskie.pl oraz listownie na adres Urzędu Miejskiego  ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie do dnia 29.03.2023r. (do siedmiu dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie /liczy się data wpłynięcia listu/).

Pliki do pobrania
Załącznik Size
OfertaPobierz 176.35 KB

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Wieczory Lisztowskie” w Obornikach Śląskich w okresie kwiecień - maj 2023”. 


W dniu 14.03.2023r. do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. „Wieczory Lisztowskie” w Obornikach Śląskich w okresie kwiecień - maj 2023” złożona przez Stowarzyszenie Towarzystwo im. Ferenca Liszta.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej bip.oborniki-slaskie.pl oraz na stronie internetowej www.oborniki-slaskie.pl.

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. nr 1327 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu  drogą elektroniczną na adres e-mailowy ngo@oborniki-slaskie.pl oraz listownie na adres Urzędu Miejskiego  ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie do dnia 23.03.2023r. (do siedmiu dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie /liczy się data wpłynięcia listu/).

Pliki do pobrania
Załącznik Size
OfertaPobierz 287.12 KB

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Zdrowy kręgosłup w ujęciu holistycznym”. 


W dniu 15.03.2023r. do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zdrowy Kręgosłup w ujęciu holistycznym” złożona przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Paniowic Moje Paniowice”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej bip.oborniki-slaskie.pl oraz na stronie internetowej www.oborniki-slaskie.pl.

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. nr 1327 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu drogą elektroniczną na adres e-mailowy ngo@oborniki-slaskie.pl oraz listownie na adres Urzędu Miejskiego ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie do dnia 23.03.2023r. (do siedmiu dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie /liczy się data wpłynięcia listu/).

 

Pliki do pobrania
Załącznik Size
OfertaPobierz 405.13 KB

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Rajd kocia Marzanna ”.


W dniu 14.03.2023r. do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. „Rajd Kocia Marzanna ” złożona przez Stowarzyszenie „Grupa Biegowa Oborygeni”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej bip.oborniki-slaskie.pl oraz na stronie internetowej www.oborniki-slaskie.pl.

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. nr 1327 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu drogą elektroniczną na adres e-mailowy ngo@oborniki-slaskie.pl oraz listownie na adres Urzędu Miejskiego ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie do dnia 23.03.2023r. (do siedmiu dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie /liczy się data wpłynięcia listu/).

 

Pliki do pobrania
Załącznik Size
OfertaPobierz 183.94 KB