Obornicki Budżet Obywatelski 2025

OBO2025

300.000 złotych – to kwota Obornickiego Budżetu Obywatelskiego w 2025 roku - OBO2025.

Mieszkańcy Gminy Oborniki Śląskie zgłoszą projekty do realizacji i zdecydują, na które z nich w 2025 roku będzie wydana kwota 300 000 złotych.
Projekt będzie mógł złożyć każdy mieszkaniec z miasta i z sołectw. Propozycja będzie musiała być poparta przez 16 osób.
Propozycje mieszkańcy mogą składać od 1 czerwca 2024 roku do 1 lipca 2024 roku. Głosowanie od 1 do 15 października 2024 roku.
Uchwałę w tej sprawie na lutowej sesji podjęła Rada Miejska Obornik Śląskich.

Jaka wartość jednego projektu?
•    Maksymalnie 100.000 zł

Co na przykład można zrobić w ramach OBO2025?
•    skwery
•    pomniki
•    place zabaw
•    murale
•    koncerty
•    festiwale
•    warsztaty
•    inne

Kto decyduje?
•    mieszkańcy gminy Oborniki Śląskie w głosowaniu

W intrenecie:
•    obo2025.oborniki-slaskie.pl
•    #obo2025

Etapy:

  • zgłaszanie projektów;
  • ocena projektów oraz odwołania od negatywnego wyniku oceny;
  • głosowanie mieszkańców oraz ustalenie jego wyników;
  • podawanie wyników głosowania do publicznej wiadomości;
  • realizacja projektów.

Kto i jak zgłasza:
Projekty w ramach Obornickiego Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane wyłącznie przez
mieszkańców gminy Oborniki Śląskie. Każdy projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 16 mieszkańców. Osoba zgłaszająca projekt wpisuje
się na listę osób popierających projekt. Każdy wnioskodawca może zgłosić nie więcej niż 1 projekt. Dla wnioskodawcy będącego osobą
nieletnią konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu. Propozycje projektów muszą zostać zgłoszone na formularzu zgłoszeniowym (pliki do pobrania).

Projekt może zostać złożony:

  • w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta w Budynku A Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich w godzinach jego otwarcia albo poprzez pocztą lub kurierem na adres Urzędu, w zamkniętej kopercie opisanej: Projekt do realizacji Obornickiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2025, Tytuł projektu, oznaczenie wnioskodawcy;
  • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą /GMINA_OBORNIKI_SL/Skrytka - w tytule wiadomości należy wpisać: „BUDŻET OBYWATELSKI”. Załączone dokumenty powinny być czytelne.

 

Pliki do pobrania
Załącznik Size
UchwałaPobierz 1.36 MB
Pliki do pobrania
Załącznik Size
Formularz zgłoszeniowyPobierz 28.53 KB