II Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

.

 Oborniki Śląskie 11.04.2024 r.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  informuje, że na dzień  16 maja 2024 r. godz. 17:00 została zwołana II Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich.
Sesja odbywać się będzie w Urzędzie Stanu Cywilnego

Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:
I. Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady z dnia 07.05.2024 r.
IV. Informacje Burmistrza.
V. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
VI. Podjęcie uchwał:
1. W sprawie powołania składów Komisji Stałych Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich.
VII. Informacje Przewodniczącej Rady.
VIII. Interpelacje, zapytania i wnioski.
                               

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
Agnieszka Zakęś