III Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich | Oficjalny serwis Gminy Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie, Poland

III Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

.

Oborniki Śląskie 16.05.2024 r.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  informuje, że na dzień  23 maja 2024 r. godz. 17:00 została zwołana III Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich.
Sesja odbywać się będzie  w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:
I. Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady z dnia 16.05.2024 r.
IV. Informacje Burmistrza.
V. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
VI. Podjęcie uchwał:
1. W sprawie zmiany Uchwały nr LXXIII/564/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2024 - 2034.
2. W sprawie zmiany Uchwały nr LXXIII/565/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok.
3. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego.
4. W sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Oborniki Śląskie Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich.
5. W sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Oborniki Śląskie.
6. W sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Oborniki Śląskie w Zgromadzeniu Związku Gmin "Bychowo" .
VII. Informacje Przewodniczącej Rady.
VIII. Interpelacje, zapytania i wnioski.
                               

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
Agnieszka Zakęś

 

Polecane

Dzień zabawy

Dzień zabawy & Obornicki Smaczny Weekend

20-06-2024
stypendia

Nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych rozdane!

20-06-2024
Sesja Rady Miejskiej

Program V Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

20-06-2024
ciepłe mieszkanie

Program ciepłe mieszkanie w Gminie Oborniki Śląskie

19-06-2024
Złote Gody

Miłość na medal!

18-06-2024