Informacje Organizacje Pozarządowe | Oficjalny serwis Gminy Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie, Poland

Informacje Organizacje Pozarządowe


 

ZARZĄDZENIE nr 35/2024
BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH
z dnia 04.03.2024 r.

w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Oborniki Śląskie na realizację zadań publicznych z zakresu:
polityki i pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, oświaty i wychowania, ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa, turystyki, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym złożonych przez Stowarzyszenia, Koła, Związki i Kluby w 2024 roku.

Pliki do pobrania
Załącznik Size
ZałącznikPobierz 182.29 KB

ZARZĄDZENIE nr 26/2024
BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH
z dnia 21.02.2024 r.

w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Oborniki Śląskie na realizację zadań publicznych z kultury fizycznej i sportu przez Stowarzyszenia, Koła, Związki i Kluby w 2024 roku.

Pliki do pobrania
Załącznik Size
ProtokółPobierz 266.95 KB

ZARZĄDZENIE NR 4/2024
BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH
z dnia 09.01.2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Pliki do pobrania
Załącznik Size
Zarządzenie nr 4/2024Pobierz 256.05 KB

Zarządzenie nr 147/2023
Burmistrza  Obornik Śląskich
 z dnia  18.10.2023 r.
w sprawie konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Oborniki Śląskie z Organizacjami Pozarządowymi w 2024 roku

Pliki do pobrania
Załącznik Size
projekt współpracyPobierz 118 KB
uchwałaPobierz 30.5 KB
zarządzeniePobierz 33.5 KB
zalącznikPobierz 254.75 KB

Wniosek o zgłoszenie propozycji do budżetu Gminy Oborniki Śląskie w roku 2024.

Pliki do pobrania

ZARZĄDZENIE nr 32/2023
BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH
z dnia 07 marca 2023 r.

w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Oborniki
Śląskie na realizację zadań publicznych z  zakresu polityki i pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, oświaty i wychowania, ochrony środowiska, rolnictwa łowiectwa, turystyki przez  stowarzyszenia, koła, związki, kluby w 2023 roku.


Zarządzenie nr 26/2023 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Oborniki Śląskie na realizację zadań publicznych z kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia, koła, związki, kluby w 2023 roku.