Program Czyste Powietrze | Oficjalny serwis Gminy Oborniki Śląskie

. Przejdź do linku banera
Oborniki Śląskie, Poland

Program Czyste Powietrze

logotypy

Gmina Oborniki Śląskie informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania na wymianę pieca oraz termomodernizację w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Zanieczyszczenia powietrza, w tym substancje rakotwórcze, które powstają w naszych domach w wyniku spalania paliw stałych w piecach i kotłach, mogą wywoływać u nas (bądź naszych dzieci/rodziców/wnuków) zaburzenia pracy wątroby, alergie, niedokrwienie serca, choroby płuc, bóle głowy, zaburzenia rozwojowe i bezpłodność. To my „tworzymy atmosferę”, dlatego tak ważne są podjęte przez nas działania.

Podstawowe informacje o Programie „Czyste Powietrze”, w tym o kryteriach, jakie powinien spełniać Beneficjent i kwotach dotacji, a także listę polecanych kotłów i kalkulator grubości izolacji znajdą Państwo na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, zlokalizowany na terenie Urzędu Miasta Oborniki Śląskie (ul. Trzebnicka 1), udziela pomocy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w następujące dni i godziny:

 • wtorki – 8.00-12.00
 • środy i czwartki – 12.00-15.00.

Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia wizyty pod numerem telefonu: (71) 310 35 19, wew. 446 lub adresem mailowym: spurgiasz@oborniki-slaskie.pl

Do wypełnienia wniosku o dofinansowanie należy przygotować następujące informacje:

 • Numer księgi wieczystej budynku, którego dotyczy przedsięwzięcie
 • Numer działki
 • Rok zgłoszenia budowy/wystąpienia o zgodę na budowę domu
 • Powierzchnię całkowitą budynku (zewnętrzny obrys; wszystkie kondygnacje oraz elementy wystające na zewnątrz: schody, tarasy itd.)
 • Dochód (z ostatniego zeznania podatkowego, z rubryki „Podstawa obliczenia podatku”) lub zaświadczenie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich (dotyczy osób, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie nie przekracza progu określonego w Programie „Czyste Powietrze” -> www.czystepowietrze.gov.pl)
 • Numer rachunku bankowego Beneficjenta
 • Powierzchnię przegród budowlanych, które będą ocieplane lub powierzchnię wymienianej stolarki drzwiowej/okiennej (jeżeli dotyczy)
 • PESEL i podpis współwłaściciela budynku (jeżeli dotyczy)
 • PESEL i podpis współmałżonka Beneficjenta (jeżeli dotyczy).

W celu pobrania formularza wniosku o dofinansowanie należy założyć konto na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) we Wrocławiu z użyciem adresu mailowego, do którego Beneficjent będzie miał dostęp (w razie potrzeby w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym można otrzymać pomoc w uzyskaniu adresu poczty elektronicznej).

Portal Beneficjenta znajduje się pod adresem: https://portal.fos.wroc.pl/.

Poniżej umieszczone są dokumenty do pobrania:

Jednocześnie przypominamy o nowym obowiązku (od 1 lipca 2021 r.) złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw we wszystkich budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, które są ogrzewane (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków). Formularze są dostępne do pobrania poniżej lub na miejscu w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich, można je złożyć również elektronicznie z użyciem profilu zaufanego (www.zone.gunb.gov.pl). Czas na złożenie deklaracji mija 1 lipca 2022 r.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku.

Formularze deklaracji: