Radni Rady Miejskiej 2024-2029 | Oficjalny serwis Gminy Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie, Poland

Radni Rady Miejskiej 2024-2029

Agnieszka Zakęś
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Radna Rady Miejskiej

Agnieszka Zakęś
e-mail: zakes@oborniki-slaskie.pl
praca w Radzie na rzecz: Członkini Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Maciej Borowski
Zastępca Przewodniczącej Rady

Radny Rady Miejskiej

Maciej Borowski

e-mail: borowski@oborniki-slaskie.pl

praca w Radzie: Członek Komisji Budżetowej i Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich,

Tomasz Gibalski
Zastępca Przewodniczącej Rady

Radny Rady Miejskiej

Tomasz Gibalski
e-mail: gibalski@oborniki-slaskie.pl
praca w Radzie: Członek Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej

Grzegorz Czajkowski
Radny Rady Miejskiej

Grzegorz Czajkowski
e-mail: czajkowski@oborniki-slaskie.pl
praca w Radzie: Członek Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej

Beata Jadwińska
Radna Rady Miejskiej

Beata Jadwińska
e-mail: jadwinska@oborniki-slaskie.pl
praca w Radzie: Członkini Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich i Komisji Polityki Społecznej

.
Radna Rady Miejskiej

Anna Janeczko
e-mail: janeczko@oborniki-slaskie.pl
praca w Radzie: Członkini Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej

Janusz Kornaś
Radny Rady Miejskiej

Janusz Kornaś
e-mail: kornas@oborniki-slaskie.pl
Praca w Radzie: Członek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich i Komisji Polityki Społecznej

Marek Mańczak
Radny Rady Miejskiej

Marek Mańczak
e-mail: manczak@oborniki-slaskie.pl
Praca w radzie: Członek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich i Komisji Skarg i Wniosków

Joanna Musiał
Radna Rady Miejskiej

Joanna Musiał
e-mail: musial@oborniki-slaskie.pl
praca w Radzie: Członkini Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich i Komisji Polityki Społecznej

Artur Przystarz
Radny Rady Miejskiej

Artur Przystarz
email: przystarz@oborniki-slaskie.pl
praca w Radzie: Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Komisji Skarg i Wniosków

Marta Rogala
Radna Rady Miejskiej

Marta Rogala
e-mail: rogala@oborniki-slaskie.pl
praca w Radzie: Członkini Komisji Skargi i Wniosków i Komisji Rewizyjnej

Jakub Rudzki
Radny Rady Miejskiej

Jakub Rudzki
e-mail: j.rudzki@oborniki-slaskie.pl
praca w Radzie: Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dawid Stawiak
Radny Rady Miejskiej

Dawid Stawiak
e-mail: stawiak@oborniki-slaskie.pl
praca w Radzie: Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich i Komisji Polityki Społecznej

Agnieszka Szot
Radna Rady Miejskiej

Agnieszka Szot
e-mail: szot@oborniki-slaskie.pl
praca w Radzie: Przewodnicząca Komisji Budżetowej i członkini Komisji Skarg i Wniosków

Marcin Tyrała
Radny Rady Miejskiej

Marcin Tyrała
e-mail: tyrala@oborniki-slaskie.pl
praca w Radzie: Członek Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej