Informacja dla przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami | Oficjalny serwis Gminy Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie, Poland

Informacja dla przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami

.

Gmina Oborniki Śląskie przeprowadzi kontrolę przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w ramach prowadzonej kontroli, są zobowiązani do dostarczenia kopii zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne oraz dowodów uiszczenia opłat za ostatnie półrocze 2024 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Dokumenty można dostarczyć:

  • osobiście do punktu podawczego lub sekretariatu Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich
  • przesłać platformą e-Puap
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120  Oborniki Śląskie
  • przesłać skan dokumentów pocztą elektroniczną na adres: odpady@oborniki-slaskie.pl.

Przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust.2 w/w ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne zarówno zmieszane jak i selektywnie zebrane, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Polecane

WFOŚiGW

Prośba do przedsiębiorców o wypełnienie ankiety

24-07-2024
Komunikat dla mieszkańców

Komunikat dla mieszkańców

23-07-2024
Piknik w Osolinie

Wspominamy Piknik rodzinny w Osolinie

22-07-2024
Zbiórka elektrośmieci

Zbiórka elektrośmieci na terenie naszej Gminy

15-07-2024
Informacja dla mieszkańców

Informacja dla Mieszkańców

15-07-2024