Podsumowanie demontażu azbestu | Oficjalny serwis Gminy Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie, Poland

Podsumowanie demontażu azbestu

usunięcie azbestu

Na terenie gminy Oborniki Śląskie zakończono prace polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z posesji, które zostały zgłoszone  w 2023 roku do udziału w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zgodnie z założeniami regulaminu gmina Oborniki Śląskie otrzymała 40 % dofinansowania do powyższych prac przy ograniczeniu, że maksymalny koszt usunięcia 1 tony odpadu nie może przekroczyć 700 zł.  W ostatecznym rozrachunku wykonawca zadania, tj. Logistyka Odpadów-Realizacje Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Szklanej 20, 43-300 Bielsko-Biała usunęła z ternu 20 posesji łącznie 75,72 Mg płyt azbestowo-cementowych zarówno zdemontowanych z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz zgromadzonych na posesjach. Dofinansowanie nie obejmowało zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego. Pomimo wyznaczenia terminu wykorzystania wyrobów zawierających azbest w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi do dnia 31 grudnia 2032 roku należy podjąć wszelkie dostępne kroki, aby w sposób efektywny realizować cele określone w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, tj. usuwać i unieszkodliwić wyroby zawierające azbest, zminimalizować negatywne skutki zdrowotne spowodowane jego obecnością i zlikwidować szkodliwe oddziaływanie azbestu na środowisko. Dlatego też, w przypadku dalszych naborów zachęcamy Państwa do udziału w programie.

 

 

 

                                                                              

Polecane

Przedszkole ul. Sikorskiego

Pozyskaliśmy dofinansowanie dla Gminnych Zabytków

02-10-2023
Wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych

Program Ciepłe Mieszkanie

02-10-2023
Jary ul. Akacjowa

Jary ul. Akacjowa

29-09-2023
Informacja dla członków komisji wyborczych

Informacja dla członków komisji wyborczych

29-09-2023
Żłobek Integracyjny "Pod Grzybkiem" z wyróżnieniem

Żłobek Integracyjny "Pod Grzybkiem" z wyróżnieniem

29-09-2023