Informacje | Oficjalny serwis Gminy Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie, Poland

Informacje

Burmistrz Obornik Śląskich ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 im. Małych Odkrywców w Obornikach Śląskich.

Oferty należy składać w terminie do 24 marca 2023 r. do godz. 12.00 w biurze podawczym Urzędu, przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 lub w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /GMINA_OBORNIKI_SL/SkrytkaESP . W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich. Telefony do kontaktu (71) 310 35 19 lub 508 560 830.  
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zamieszczone są w załączniku do Zarządzenia nr 33/2023 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 9 marca 2023 r.

 

Burmistrz Obornik Śląskich ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Pęgowie.

Oferty należy składać w terminie do 24 marca 2023 r. do godz. 12.00 w biurze podawczym Urzędu, przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 lub w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /GMINA_OBORNIKI_SL/SkrytkaESP. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich. Telefony do kontaktu (71) 310 35 19 lub 508 560 830.  
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zamieszczone są w załączniku do Zarządzenia nr 34/2023 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 9 marca 2023 r.