Informacje Organizacje Pozarządowe | Oficjalny serwis Gminy Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie, Poland

Informacje Organizacje Pozarządowe

Wniosek o zgłoszenie propozycji do budżetu Gminy Oborniki Śląskie w roku 2024.

Pliki do pobrania

ZARZĄDZENIE nr 32/2023
BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH
z dnia 07 marca 2023 r.

w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Oborniki
Śląskie na realizację zadań publicznych z  zakresu polityki i pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, oświaty i wychowania, ochrony środowiska, rolnictwa łowiectwa, turystyki przez  stowarzyszenia, koła, związki, kluby w 2023 roku.


Zarządzenie nr 26/2023 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Oborniki Śląskie na realizację zadań publicznych z kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia, koła, związki, kluby w 2023 roku.