Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) | Oficjalny serwis Gminy Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie, Poland

Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)

pszok

Urząd Miasta w Obornikach Śląskich zarządza Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie, który znajduje się w miejscowości Golędzinów.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać:

- opakowania z papieru i tektury
- opakowania wielomateriałowe oraz z tworzyw sztucznych
- opakowania z drewna
- opakowania z metalu
- opakowania ze szkła
- odpady zielone
- zużyte opony
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- zużyte baterie i akumulatory
- opakowania po farbach i klejach
- odpady wielkogabarytowe
- gruz betonowy i ceglany z drobnych remontów w ilości 500kg w roku kalendarzowym dla każdej zamieszkałej nieruchomości

Godziny otwarcia PSZOK:

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 10:00 - 18:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 10:00 - 18:00
sobota: 9:00 - 13:00

Ważne informacje !
! Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady segregowane. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.
! Pamiętaj, że pracownik PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazuje miejsce, gdzie należy je umieścić. Zarówno transport, załadunek jak i rozładunek leży po twojej stronie.
! Pamiętaj, aby zabrać ze sobą kwit potwierdzający uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i okazanie go pracownikowi PSZOK.

Tu jesteśmy