Raków | Oficjalny serwis Gminy Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie, Poland

Raków

Raków

Raków to cicha i spokojna wieś, malowniczo położona na niewielkim wzniesieniu w starym dorzeczu Odry u południowych stóp Wzgórz Trzebnickich. Do Rakowa można dojechać z Obornik Śląskich drogą 342 do Pęgowa, a następnie 341 w kierunku Urazu. Pierwotnie miejscowość nosiła nazwę Raakee.  

We wsi znajdują się stare zabudowania folwarczne z początku XX w. wśród których napotkamy zabytkowy budynek mieszkalny oraz pozostałości po starych stajniach i kuźni (aktualnie zaadaptowana na dom mieszkalny). Aby do nich dotrzeć musimy skręcić na jedynym skrzyżowaniu w miejscowości (obok przystanku autobusowego) i przejść  około 0,5 kilometra do wałów przeciwpowodziowych,  a dalej do samej rzeki Odry. Na wałach budowana jest ścieżka rowerowa „Blue Velo” wzdłuż rzeki.

Podobno kiedyś na terenie wsi znajdował się Dom Rybaka (wzmiankowany po raz pierwszy w 1739r.) co pozwala sądzić, że miejscowość opierała swoją działalność na przepływającej nieopodal rzece.

W centrum wsi znajduje się świetlica wraz z wspaniale zagospodarowanym terenem sportowo – rekreacyjnym. Systematycznie odbywają się tu różnorodne koncerty, imprezy i spotkania. Miejscowość jest bezpieczna i zadbana. Obejścia prywatne i tereny publiczne są czyste, a ogrody pełne kolorowych kwiatów, drzew i krzewów. O porządek dbają mieszkańcy oraz goście. Zmodernizowane wały zapewniają nam ochronę przed powodzią oraz miejsce do spacerów i wypraw rowerowych. Bliskość Odry przyciąga wędkarzy z całego kraju. Goście mogą zakupić produkty wytwarzane z lokalnych zasobów. Sieć ścieżek oraz szlaków dla pieszych
i kajakarzy daje możliwość aktywnego spędzania czasu. We wsi panuje dobra atmosfera, ludzie pomagają sobie wzajemnie i wspólnie pracują na rzecz jej rozwoju.

Aktualnie przez miejscowość przebiega czerwony szlak rowerowy (Pętla Rowerowa Wzgórz Trzebnickich) a między Rakowem i rzeką Odrą - pieszy szlak żółty (szlak dookoła Wrocławia im. Bronisława Turonia). Szlak mierzy 141 km. We wsi odnaleziono pozostałości cmentarzyska całopalnego z epoki brązu (900 -700 p.n.e.).