Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki "OLIMP" | Oficjalny serwis Gminy Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie, Poland

Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki "OLIMP"

ul. Poniatowskiego 22
55-120 Oborniki Śląskie
Organizacja Pożytku Publicznego od 17.12.2007 (KRS nr 0000294996)
Zarząd SMS
Zbigniew Gałuszka – Prezes Zarządu, tel. 508 13 10 75
Kazimierz Cierpiał, Krzysztof Rosłoński  – Wiceprezesi
Paweł Laskowski – Skarbnik