Wilczyn | Oficjalny serwis Gminy Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie, Poland

Wilczyn

Wilczyn

Wilczyn to malownicza wieś położona wśród wzgórz i lasów w Gminie Oborniki Śląskie w  Powiecie Trzebnickim na skraju Wilczej Doliny. Przez miejscowość przepływa niewielka rzeka Lubnówka.  Obecnie znana jest jako wieś letniskowa. Wilczyn jest malowniczo położony wśród Wzgórz Trzebnickich. Sąsiadują z nim Lesiste Wzgórza - jedno z nielicznych zalesionych odgałęzień Wzgórz Trzebnickich.  Około 1 km od miejscowości znajduje się ośrodek wypoczynkowy z dwoma stawami pełniącymi funkcję hodowlaną i wypoczynkową z kąpieliskiem. W pobliskich lasach znajduje się kilkukilometrowy rów przeciwczołgowy, zbudowany przez Niemców w czasie II Wojny Światowej, który miał służyć utrudnieniu wojskom radzieckim przejazdu.

Nazwa miejscowości zmieniała się na przestrzeni kilku stuleci. W XIII wieku wieś nazywała się Wilsino, następnie Wilxin.  Po włączeniu terenów Dolnego Śląska do Niemiec używano nazwy Heidewilxen lub Wilxen Heide i taką nazwę używano do 1945 roku.

Pierwsze wzmianki o osadnictwie na terenie Wilczyna pochodzą z okresu Paleolitu oraz kultury łużyckiej.  W dokumentach z roku 1175, Bolesław Wysocki zatwierdza posiadłość cystersów w Lubiążu, a wśród dóbr należących do zakonu wymieniona jest karczma w Wilczynie (taberna in Wiltsin). Ostatecznie cała wieś została zatwierdzona jako dobro klasztorne przez Henryka Brodatego w dokumencie z roku 1202. Wskutek reformacji Wilczyn przestał być dobrem klasztornym – większość mieszkańców była wyznania luterańskiego. Do roku 1945 we wsi znajdował się dwór rodziny Lauterbachów oraz kościół ewangelicki. Wojnę przetrwała neogotycka kaplica na dawnym cmentarzu ewangelickim, obecnie nieużywana. W krypcie kaplicy zachowała się zniszczona płyta nagrobna Lauterbachów.

Wiele zabytków jakie były w Wilczynie nie przetrwały wojny. Spalony został pałac, kościół z zabytkowymi i cennymi obrazami, zajazd dla gości i wiele innych budynków mieszkalnych.

Warto pospacerować po Wilczynie.  Zachowały się w nim nieliczne zabytki, min. dawna gorzelnia z zabudowaniami. W tej chwili  mieści się tam „Wilczy Gród”, który jest w rękach prywatnych. Do dziś można zobaczyć z zewnątrz dawną leśniczówkę z drewniana altaną. Mieszkańcy postawili pomnik upamiętniający stacjonowanie sztabu 14 Brygady Artylerii Przeciwpancernej  i przejście przez wieś II Armii Wojska Polskiego.

Obecny Wilczyn to prężnie działający mieszkańcy, starający się o poprawę wizerunku wsi i pozyskujący środki zewnętrze na różnego rodzaju inwestycje. Powstała świetlica wiejska, w której odbywają się imprezy integracyjne. W dawnym parku przypałacowym wykonany został plac zabaw z siłownią zewnętrzną.