Program LXIII Sesji Rady Miejskiej | Oficjalny serwis Gminy Oborniki Śląskie

. Przejdź do linku banera
Oborniki Śląskie, Poland

Program LXIII Sesji Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich informuje, że na dzień  18 maja 2023 r. godz. 17:00 została zwołana LXIII Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich. Sesja odbywać się będzie  w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Porządek obrad LXIII Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:
I.   Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.
II.  Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z LXII Sesji Rady z dnia 26.04.2023 r.
IV.  Informacje Burmistrza.
V. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
VI.  Podjęcie uchwał:
1. W sprawie zmiany Uchwały nr LVI/440/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Miejskiej
     w  Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki   
     Śląskie na lata 2023-2034.
2. W sprawie zmiany uchwały nr LVI/441/22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
     z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2023 rok.
3. W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
4. W sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony lub na czas dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 37.
5. W sprawie rozpatrzenia  petycja dotyczącej przyjęcia uchwały o wyrażeniu sprzeciwu
     wobec hańbienia Rzeczypospolitej przez Pana Krzysztofa Śmiszka.
6. W sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do Sojuszu Pokojowego
     i potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo.
7. W sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Obornikach
     Śląskich Panią Agnieszkę Zakęś.
8. W sprawie rozpatrzenia skargi na radną Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Panią Martę Rogalę.
9. W sprawie rozpatrzenia skargi na radnego Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Pana Jakuba Rudzkiego.
     
  VII.  Informacje Przewodniczącej Rady.
  VIII. Interpelacje, zapytania i wnioski.     
    

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                        w Obornikach Śląskich
                                           Agnieszka Zakęś

 

Polecane

.

20 lat współpracy Obornik Śląskich z Rehau

21-05-2024
XVI Dni Obornik Śląskich

XVI Dni Obornik Śląskich

21-05-2024
.

UWAGA! Awaria - brak wody

21-05-2024
.

III Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

17-05-2024
.

II Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

13-05-2024