Ogłoszenia o przetargach | Oficjalny serwis Gminy Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie, Poland

Ogłoszenia o przetargach

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr  76/2024 z dnia 20.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Ułańskiej, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Załącznik


Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 54/2024 z dnia 12.04.2024 r. w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek w Urazie z obniżoną ceną wywoławczą

Załącznik


Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 53/2024 z dnia 12.04.2024 r. w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek w Osolinie z obniżoną ceną wywoławczą.

Załącznik


Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 46 /2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Obornikach Śląskich przy ul. Ułańskiej, będące własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Załącznik


Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 22/2024 z dnia 19.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 935/2 położonej w Urazie przy ul. Kwiatowej.

Załącznik


Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 23/2024 z dnia 19.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek w Urazie.

Załącznik


Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 19/2024 z dnia 12.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 227/18 położonej w Osolinie przy ul. Stawowej.

Załącznik


Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 20/2024 z dnia 12.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek w Osolinie.

Załącznik


Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 175/2023 z dnia 12.12.2023 r. w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 10 położonego  w Obornikach Śląskich przy ul. Fredry 65B


Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 164/2023 z dnia 20.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Obornikach Śląskich przy ul. Fredry 65B, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych przeznaczonych do zbycia.