IV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich | Oficjalny serwis Gminy Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie, Poland

IV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

.

Oborniki Śląskie 05.06.2024 r.
                                                   

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  informuje, że na dzień  06 czerwca 2024 r. na godz. 15:30 została zwołana IV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich.
Sesja odbywać się będzie w Urzędzie Stanu Cywilnego.


Porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:
I. Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał:
1. W sprawie zmiany uchwały nr LXXIII Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok.
2. Zmieniająca uchwałę nr III/9/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Oborniki Śląskie.
IV.  Zakończenie sesji.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
Agnieszka Zakęś

 

Polecane

Dzień zabawy

Dzień zabawy & Obornicki Smaczny Weekend

20-06-2024
stypendia

Nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych rozdane!

20-06-2024
Sesja Rady Miejskiej

Program V Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

20-06-2024
ciepłe mieszkanie

Program ciepłe mieszkanie w Gminie Oborniki Śląskie

19-06-2024
Złote Gody

Miłość na medal!

18-06-2024