Informacja dla właścicieli szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków | Oficjalny serwis Gminy Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie, Poland

Informacja dla właścicieli szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja dla właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków

Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z art. 5  1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, poz. 2519 ze zmianami) właściciel nieruchomości zobowiązany jest utrzymywać czystość i porządek poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków, które spełniają wymagania określone w przepisach odrębnych.

     Prosimy Państwa o współpracę, wypełnienie wypełnionej tabeli i udostępnienie do wglądu niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli , tj. w szczególności:
•   dowodów uiszczania opłat  za opróżnianie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków, potwierdzających częstotliwość i ilość odebranych nieczystości ciekłych za okres od grudnia 2022 r. do grudnia 2023 r.
•    faktur za zużycie wody  za okres od grudnia 2022 r. do grudnia 2023 r.
•    umowy z firmą asenizacyjną na ww. usługi (opcjonalnie).

Prosimy o dostarczanie kopii dokumentów:
•    bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich- sekretariat lub pokój nr 7 w godzinach pracy tj. : w poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30- 15:30, w środę 7:30-17:00; w piątek 7:30- 14:00,
•    za pomocą operatora pocztowego , na adres : Urząd Miejski Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Obornik Śląskie,
•    drogą elektroniczną na adres e- mail: masalska-kula@oborniki-slaskie.pl

W celu realizacji tego obowiązku każdego roku będzie opracowywany plan kontroli, który będzie udostępniony na stronie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich wraz z opisem sposobu realizacji takich kontroli.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 71 310-35-19 wew. 434 lub na  adres e- mail: masalska-kula@oborniki-slaskie.pl

 

 

Do pobrania
Załącznik Size
doc03056120240607065725.pdfPobierz 1.04 MB

Polecane

WFOŚiGW

Prośba do przedsiębiorców o wypełnienie ankiety

24-07-2024
Komunikat dla mieszkańców

Komunikat dla mieszkańców

23-07-2024
Piknik w Osolinie

Wspominamy Piknik rodzinny w Osolinie

22-07-2024
Zbiórka elektrośmieci

Zbiórka elektrośmieci na terenie naszej Gminy

15-07-2024
Informacja dla mieszkańców

Informacja dla Mieszkańców

15-07-2024