Szkoły Podstawowe, Przedszkola i Żłobek | Oficjalny serwis Gminy Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie, Poland

Szkoły Podstawowe, Przedszkola i Żłobek

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Obornikach Śląskich
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Obornikach Śląskich

e-mail: zspobornikisl@gmail.com
tel. 71 310-23-58
ul. Kownackiego 3, 55-120 Oborniki Śląskie
Sekretariat czynny jest codziennie w godzinach 7.00 - 15.00.

Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich

ul. Wyszyńskiego 24
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 071 310 21 56
e-mail: sp2oborniki@o2.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach Śląskich

ul. Trzebnicka 33
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 071 310 14 81
e-mail: sp3obornikisl@wp.pl

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Pęgowie
Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Pęgowie

ul. Główna 101
55-120 Pęgów
tel. 71 310 74 19
e-mail: szkolapegow@gmail.com

Szkoła Podstawowa w Osolinie
Szkoła Podstawowa w Osolinie

ul. Piłsudskiego 5, Osolin, 55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71 310 61 28
kom. +48 508 560 959
e-mail: sposolin@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Urazie
Szkoła Podstawowa w Urazie

Uraz, ul. Wołowska 55
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 071 310-81-28
e-mail: spuraz@gmail.com

Przedszkole nr 1 im. Małych Odkrywców w Obornikach Śląskich
Przedszkole nr 1 im. Małych Odkrywców w Obornikach Śląskich

55-120 Oborniki Śl.
Ul. W. Sikorskiego 2
tel. 71 310 24 91
e-mail: przedszkoleobornikislaskie@onet.pl

Przedszkole Publiczne w Pęgowie
Przedszkole Publiczne w Pęgowie

ul.Główna 99
55-120 Oborniki Śl
tel. 713107194
e-mail: ppegow@wp.pl

Integracyjny Żłobek Miejski Pod Grzybkiem
Integracyjny Żłobek Miejski Pod Grzybkiem

ul.Kasztanowa 2
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 532 679 269
e-mail: zlobek.oborniki@gmail.com