Harmonogram odbioru odpadów | Oficjalny serwis Gminy Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie, Poland

Harmonogram odbioru odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH Z TERENU GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE NA ROK 2023

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH ORAZ BIODEGRADOWALNYCH Z TERENU WIOSEK NA ROK 2023

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH ORAZ BIODEGRADOWALNYCH Z TERENU WIOSEK NA ROK 2023

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH ORAZ BIODEGRADOWALNYCH Z TERENU MIASTA NA ROK 2023

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH ORAZ BIODEGRADOWALNYCH Z TERENU MIASTA NA ROK 2023

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY XXV/215/20 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

ZAŁĄCZNIK NR 2 - SPOSÓB OBLICZENIA ULGI ZA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI