Radni Rady Miejskiej 2018-2023 | Oficjalny serwis Gminy Oborniki Śląskie

. Przejdź do linku banera
Oborniki Śląskie, Poland

Radni Rady Miejskiej 2018-2023

Agnieszka Zakęś
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Radna Rady Miejskiej

Agnieszka Zakęś
e-mail: zakes@oborniki-slaskie.pl
praca w Radzie na rzecz: Członek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Maciej Borowski
Zastępca Przewodniczącej Rady

Radny Rady Miejskiej

Maciej Borowski

e-mail: borowski@oborniki-slaskie.pl

praca w Radzie: Członek Komisji Budżetowej i Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich,

Tomasz Gibalski
Zastępca Przewodniczącej Rady

Radny Rady Miejskiej

Tomasz Gibalski
e-mail: gibalski@oborniki-slaskie.pl
praca w Radzie: Członek Komisji Polityki Społecznej

Grzegorz Czajkowski
Radny Rady Miejskiej

Grzegorz Czajkowski
e-mail: czajkowski@oborniki-slaskie.pl
praca w Radzie: Członek Komisji Budżetowej i Komisji Skarg i Wniosków

Andrzej Jaros
Radny Rady Miejskiej

Andrzej Jaros
e-mail: a.jaros@oborniki-slaskie.pl
praca w Radzie:Członek Komisji Polityki Społecznej i Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Janusz Kornaś
Radny Rady Miejskiej

Janusz Kornaś
e-mail: kornas@oborniki-slaskie.pl
Praca w Radzie: Członek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich i Komisji Polityki Społecznej

Arkadiusz Kuchaski
Radny Rady Miejskiej

Arkadiusz Kucharski
e-mail: kucharskiarkadiusz@op.pl
Praca w radzie: Członek Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej

Joanna Musiał
Radna Rady Miejskiej

Joanna Musiał
e-mail: musial@oborniki-slaskie.pl
praca w Radzie: Członek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich I Komisji Polityki Społecznej

Artur Przystarz
Radny Rady Miejskiej

Artur Przystarz
email: przystarz@oborniki-slaskie.pl
praca w Radzie: Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, Członek Komisji Skarg i Wniosków

Marta Rogala
Radna Rady Miejskiej

Marta Rogala
e-mail: rogala@oborniki-slaskie.pl
praca w Radzie: Członek Komisji Skargi i Wniosków i Komisji Rewizyjnej

Jakub Rudzki
Radny Rady Miejskiej

Jakub Rudzki
e-mail: j.rudzki@oborniki-slaskie.pl
praca w Radzie: Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków, Członek Komisji Rewizyjnej

Dawid Stawiak
Radny Rady Miejskiej

Dawid Stawiak
e-mail: stawiak@oborniki-slaskie.pl
praca w Radzie: Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich,Członek Komisji Rewizyjnej

Ryszard Szymański
Radny Rady Miejskiej

Ryszard Szymański
e-mail: szymanski@oborniki-slaskie.pl
praca w Radzie: Członek Komisji Budżetowej I Komisji Skarg i Wniosków

Maciej Wolny
Radny Rady Miejskiej

Maciej Wolny
e-mail: wolny@oborniki-slaskie.pl
praca w Radzie: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej