Wykaz nieruchomości do sprzedaży | Oficjalny serwis Gminy Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie, Poland

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Zarządzenie nr 81/2024 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 27.05.2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę gruntu położoną w Obornikach Śląskich, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży.


Zarządzenie nr 72/2024 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 15.05.2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową położoną w Obornikach Śląskich, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego.


Zarządzenie nr 59/2024 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 23.04.2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową położoną w Obornikach Śląskich,  będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego.


Zarządzenie nr 58/2024 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 23.04.2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową położoną w Obornikach Śląskich, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego.


Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 40/2024 z dnia 19.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Rościsławicach przy ul. Wołowskiej 39, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Załącznik


Zarządzenie nr 186/2023 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 27.12.2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Osolinie, będące własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczone do sprzedaży.

Załącznik 935/2


Zarządzenie nr 185/2023 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 27.12.2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu położoną w Osolinie, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży.

Załącznik 935/2


Zarządzenie nr 184/2023 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 21.12.2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu nr 935/2 i 841/1 AM-1 położone w Urazie, będące własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczone do sprzedaży.

Załącznik 935/2

Załącznik 841/1


Zarządzenie nr 183/2023 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 21.12.2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu nr 1325/2 i 1325/3 AM-1 położone w Urazie, będące własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczone do sprzedaży.

Załącznik


Zarządzenie nr 178/2023 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 13.12.2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 199/21 AM-1 położoną w Osolinie, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży.


Zarządzenie nr 146/2023 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 18.10.2023 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 461/1 AM-1 położoną w Lubnowie, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaż


Zarządzenie nr 144/2023 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 18.10.2023 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 461/2 AM-1 położoną w Lubnowie, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży


Zarządzenie nr  78/2023 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia  26.05.2023 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 79/9 AM-1 położoną w Lubnowie przy ul. Obornickiej, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży