Wykazy i ogłoszenia o przetargach nieruchomości do dzierżawy, użyczenia i najmu | Oficjalny serwis Gminy Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie, Poland

Wykazy i ogłoszenia o przetargach nieruchomości do dzierżawy, użyczenia i najmu

Zarządzenie  nr 85/2024 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 4 czerwca 2024 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu oraz przeznaczenia do najmu lokali użytkowych (komórek lokatorskich) położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Tadeusza Kościuszki na działce oznaczonej geodezyjnie nr 74/41, AM-13, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr  83/2024 z dnia 28.05.2024 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolne

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 75/2024 z dnia 16 maja 2024 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości do 300 m2 – miejsce na ustawienie pojemnika na śmieci.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 74/2024 z dnia 16 maja 2024 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Urazie, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie nr 71/2024 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 13.05.2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu znajdującego się przy ul. Trzebnickiej 3 w Obornikach Śląskich będącego własnością Gminy Oborniki Śląskie przeznaczonego do użyczenia.

Zarządzenie nr 63/2024 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 26 kwietnia 2024 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu  lokalu przeznaczonego do wynajęcia na cele usług medycznych  znajdujący się przy ul. Trzebnickiej 37 w  Obornikach Śląskich będących własnością Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie nr 62/2024 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 26 kwietnia 2024 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do wynajęcia na cele usługowe znajdującego się przy  ul. Wrocławskiej 4 w Obornikach Śląskich będącego własnością Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 45/2024 z dnia 27.03.2024 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu oraz przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego (komórki lokatorskiej) położonego w Obornikach Śląskich przy ul. Kościuszki na działce oznaczonej geodezyjnie nr 74/41, AM-13, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie nr 44/2024 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 27 marca 2024 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do wynajęcia na cele usługowe znajdującego się przy ul. Dworcowa 37 w Obornikach Śląskich będącego własnością Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie nr 32/2024 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 28.02.2024 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do wynajęcia na cele usługowe – usługi zdrowia - znajdującego się przy ul. Trzebnickiej 37 w Obornikach Śląskich.


Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 27/2024 z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Kotowicach, przeznaczonej na cele rolne.


Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 25/2024 z dnia 19.02.2024 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolne.

Załącznik


Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 16/2024 z dnia 2.02.2024 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia oraz ogłoszenia wykazu  lokalu znajdującego się przy ul. Parkowej 9 w  Obornikach Śląskich będącego własnością Gminy Oborniki Śląskie przeznaczonego do użyczenia na cele z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 138/2023 z dnia 27.09.2023 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu oraz przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego (komórki lokatorskiej) nr 89 położonego w Obornikach Śląskich przy ul. Kościuszki na działce oznaczonej geodezyjnie nr 74/41, AM-1


Zarządzenie  nr 133/2023 Burmistrza Obornik Śląskich  z dnia  07.09.2023 roku, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich,  przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne – pasieka